Kershaw 1556TI Cryo II Folding Knife - $21 each if you buy 2 + Free Shipping